YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Home / YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Yangın Algılama Cihazları, Yangın Dolapları, Sprinkler Sistemi, Yangın Merdiveni, Yangın Kapısı…

 

YANGIN ALGILAMA CİHAZLARI


Güvenli ve hızlı yangın algılama güvenilir bir yangın koruma konseptinin temel bir bileşenidir. Bir yangın daha hızlı algılandığında, yangından kaynaklanan tehlikeler ve zararlar azalır.

Burada, özelleştirilmiş planlama özel önem taşımaktadır. Yangın algılama kontrol paneli, dedektörler ve alarmların işbirliği ile yangın durumunda hızlı tepki kolaylaştırılır.

 

YANGIN DOLAPLARI


Yangın dolap sistemi, pompa istasyonundan gelen basınçlı suyun yangın dolabının içinde bulunan hortumun ucundaki lansa kadar gelmesi ile oluşan sistemdir. Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun sağlanmasıdır.

Hortumların saklandığı dolabın ve kabinlerin gerekli cihazların döşenmesine izin verecek büyüklükte olması şarttır. Bunların yangın sırasında hortum ve cihazların kullanılmasını zorlaştırmayacak şekilde tasarlanması ve sadece yangın söndürme amacı için kullanılması gerekir.

 

SPRINKLER SİSTEMİ


Sprink (yağmurlama) sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır. Sprink sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin çağrılması gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir. Sprink sistemi; yağmurlama başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, su pompaları ve acil durum güç kaynağı gibi elemanlardan meydana gelir.

 

YANGIN MERDİVENİ


Yangın Merdiveni, yangın anında servis merdivenine alternatif bir kaçış yolu olarak kullanılan ve insanların daha hızlı ve güvenli tahliye edilmesinin sağlayan kaçış merdivenidir. Yangın yönetmeliğine göre her yapıda en az iki çıkış olması zorunludur.

Yangın yönetmenliğine göre, yanmaz malzemeden imal edilen,  yangına en az 120 dakika dayanabilecek, basamaklarda kaymaz malzeme kullanılan, geçişlerde yangına dayanıklı ,panik barlı, sızdırmaz yangın kapısı kullanılan, her döşeme düzeyine 17 basamaktan fazla 4 basamaktan az olamamak koşulu ile sahanlık düzenlenilen, basamaklar arası yükseklik 17,5 cm’den fazla ,basamak genişliği 25cm’den az olmayan bir şekilde yapılmalıdır. Kaçış merdiveni veya yangın holünde mekanik veya elektrik şaft kapağı olamaz ve klima dış ünitesi,kombi kazanı,sayaç benzeri ekipmanlar konulamaz.

 

YANGIN KAPISI


Yangın Kapısı insanların, binanın güvenliğini sağlayan ve yangın ile temasa son veren kapıya denir.

Yangın kapılarının üretim amacı insan sağlığını yangın ve duman gazının etkilerinden izole etmektir. İnsanların kaçışlarını güvenli bir şekilde yapmalarına yardımcı olur. Kaçış koridorları ve yangın merdivenleri yangın ve dumandan özenle korunmalıdır. Bu nedenle yangın mühendisliğine ve tüzüklerine uygun yangın merdivenleri oluşturulur ve bu yangın merdivenleri, ısı ve duman geçirmeyen özel yangın kapıları ile korunmalıdır.

 

 

TOZLU SÖNDÜRME


Kuru kimyevi tozlu söndürme sisteminde söndürücü olarak kullanılan kimyasal bir toz, tozun depolanacağı silindirler, tozu itecek azot gazı dolu silindirler, bu tozun yangın çıkan mahale boşalmasını sağlayan boru tesisatı ve nozullar bulunur. Sistemde kullanılan kuru kimyevi toz (Purple-K) yanan maddelerin üzerinde bir tabaka oluşturarak alevlerin hava ile temasını keserek yangını söndürür. Bu sistem hacim koruma ve lokal koruma olarak iki farklı şekilde kullanılabilir. Hacim koruma tamamen kapalı (toplam yüzey alanının %2-3 gibi açıklıklara izin verilmektedir) alanlarda kullanılabilirken lokal koruma kısmen açık ya da kısmen kapalı alanlarda kullanılabilir.

 

DAVLUMBAZ SÖNDÜRME


Mutfaklarda ve diğer kullanım alanlarındaki davlumbazların, uzun süre temizlenmeden kullanıldığı taktirde içinde biriken yağların herhangi bir sebeple tutuşmasından kaynaklanan davlumbaz yangınlarının söndürülmesi oldukça zordur.

En teknolojik mutfak sistemlerinin bulunduğu ortamlarda bile yanıcı yağlar ve yüksek miktarda ısı sebebiyle olası yangın riskleri oluşmaktadır. Davlumbaz söndürme sistemi davlumbazlarda çıkacak yangınlarının söndürülmesinde en kolay ve en etkili çözüm yoludur. Davlumbaz söndürme sistemleri davlumbaz içindeki algılayıcılar sayesinde otomatik olarak devreye girer ve davlumbazlar, filtreler, ocaklar, bacalar, fritözler ve ızgaralarda oluşan yangına en kısa sürede müdahale ederek olası tehlikeleri kontrol altına alır.

 

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME


Köpüklü yangın söndürme sistemleri genel olarak yanıcı ve sıvı kimyasalların ya da yakıtların söndürülmesinde kullanılmaktadır. Protein bazlı, sentetik bazlı, alkole dayanıklı ve film oluşturucu köpük çeşitleri; kimyasal özelliklere göre değişkenlik gösterebilmektedir.
Otomatik olarak dizayn edilebildiği gibi manuel olarak da oluşturulabilen köpüklü yangın söndürme sistemleri; yanıcı bölgeye anında müdahale ederek yangının büyümesini engellemektedir. Köpüğün genel olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı alanlar;

Köpüklü sprinkler sistemi, Köpüklü yangın dolapları, Tank söndürme sistemi, Köpüklü monitor sistemi, Köpük jeneratörü gibi alanlar olmaktadır.

 

YANGIN HİDRANTI


Yer üstü yangın hidrantları fabrikalarda, depolarda, endüstriyel tesislerde, bina çevrelerinde, hava meydanlarında, askeri tesislerde, yeşil alanlarda, kamusal alanlarda, yerleşim bölgelerinde ve yangın riski taşıyan her yerde, itfaiyenin veya yangına müdahale ekibinin su temininde kullanılmaktadır.

Yangın Hidrantları, kırılamayan yangın hidrantlarında olduğu gibi fabrikalarda, depolarda, bina çevrelerinde, yerleşim bölgelerinde ve yangın riski taşıyan her yerde, itfaiye araçlarının su temininde kullanılmaktadır.